Promega’s more than 3,000 products are used by life scientists who are asking fundamental questions about biological processes as well as by scientists who are applying scientific knowledge to diagnose and treat diseases, discover new therapeutics, and use genetics and DNA testing for human identification. Originally, founded in 1978 in Madison, Wisconsin, USA, Promega has branches in 16 countries and more than 50 global distributors serving 100 countries. A cornerstone of Promega business practice is supporting customers, community and employees.

If you are looking for a work experience that provides opportunity for you to make a difference, apply now as a

przedstawiciel naukowy (k / m / i) w zakresie doradztwa i sprzedaży w południowej Polsce (zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin - pół etatu)

Opis stanowiska

Obsługujesz i odwiedzasz klientów w jasno określonym obszarze z biura w domu.

Potrafisz rozwijać stosunki z kluczowymi klientami, badasz możliwosci rynkowe oraz przyczyniasz się do kreacji dobrego wizerunku firmy.

 • Badanie potrzeb klientów oraz doradztwo w zakresie rozwiązań naukowo-technicznych.
 • Opracowanie i realizacja planu obszaru we współpracy z osobą opowiedzialną za obszar lub                 z kierownikiem sprzedaży (cele sprzedaży, działania, oferty, koszty).
 • Opieka nad kluczowymi klientami
 • Planowanie i prowadzenie fachowych seminariów dla użytkowników i klientów
 • Uczestnictwo w kongresach i targach
 • Organizacja i pomoc w działaniach marketingowych (np. warsztaty dla klientów)
 • Obserwacja rynku (konkurencja, ryzyko, trendy) oraz sporządzanie sprawozdań kwartalnych.
 • Poszerzanie bazy klientów

Kwalifikacje

 • Posiadasz wykształcenie wyższe w dziedzinie biologii molekularnej lub w podobnej dziedzinie nauk biologicznych/ przyrodniczych.
 • Masz wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej, n.p. w ramach doktoratu.
 • Oprócz doskonałej znajomości języka polskiego posługujesz się bardzo dobrze
 • językiem angielskim w mowie i w piśmie oraz przynajmniej w podstawach językiem niemieckim.
 • Potrafisz komunikować i negocjować z partnerami handlowymi osobiście i na piśmie.
 • Podróże do klientów samochodem firmowym (do 80 proc. czasu pracy) sprawiają Ci przyjemność.
 • Ponadto dysponujesz wysokim poziomem motywacji, dobrze gospodarujesz czasem i jesteś uprzejmy/-a i otwarty/-a w komunikacji.
 • Obsługa komputera nie jest Ci obca - pakiet MS Office lub podobne programy komputerowe.

Co oferujemy?

 • Solidny rozwój w zakresie nauk przyrodniczych i w zakresie obsługi klientów w jednej z pięciu największych firm działających na globalnym rynku Life Science.
 • Zatrudnienie wstępnie na czas określony z możliwością przekształcenia w umowę na czas nieokreślony, w niepełnym wymiarze czasu (pół etatu)
 • Zatrudnienie, które można idealnie pogodzić z obowiązkami w rodzinie (dzieci, opieka, itp.).
 • Możliwość wnoszenia własnych pomysłów oraz interaktywna współpraca z zespołem
 • Wzajemne wsparcie w dobrym zespole (np. w działaniach marketingowych – warsztatach dla klientów itp.).

zastosuj

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim lub niemieckim.